top of page
AVG Healthcheck

Sinds de toepassing van de AVG wet- en regelgeving worden organisaties gedwongen specifieke data, persoonsgegevens wel te verstaan op een juiste manier te verwerken, vast te leggen en  te beveiligen. Door niet juist om te gaan met persoonsgegevens neemt het risico op datalekken toe. Dit kan tot sancties leiden. 
 
De "Autoriteit Persoonsgegevens" ziet er dan ook op toe dat organisaties en bedrijven zich conformeren aan de AVG. Het melden van een datalek is dan ook verplicht. Om de risico's te beperken en de gegevens optimaal te beschermen kunnen binnen het bedrijfsnetwerk beveiligingsmaatregelen worden getroffen op netwerk-, systeem- en gebruikersniveau. 
 
Wij zorgen ervoor dat uw data op de juiste manier wordt beschermd. Wij evalueren periodiek of uw organisatie en bedrijfsnetwerk voldoen aan de AVG en adviseren u welke stappen noodzakelijk zijn om uw data veilig te houden. Met behulp van slimme monitoring, logging en audit systemen kunnen wij u pro-actief informeren over bijv. mogelijke data-breaches.
bottom of page