Services

Zero Trust IT Security Voor...

Netwerk Infrastructuren

"Proven track record" in het ontwerpen en realiseren van netwerk-, en data-infrastructuren met moderne beveiligingstechnieken. ​High-Performance, schaalbaar, flexibel en low-cost operations. ​Intelligente pro-actieve monitoring & logging. ​"Best-of-Breed"  producten en technieken.

Software Defined Infrastructuur & Security

 • Volledige datacenter infrastructuur gebaseerd op gevirtualiseerde Storage, Compute en Netwerk resources.

 • Hoge beschikbaarheid en low-latency performance

 • Zero Trust beleid door het toepassen van onder andere netwerk micro-segmentatie, Distributed Firewalling, Advanced Loadbalancing, IDS/IPS en Threat Analytics & Intelligence.

 • Geautomatiseerde uitrol van systemen en netwerken, workloads en applicaties. 

 • Volledig beheer, automatisering en implementatie van de datacenter infrastructuur als "Infrastructure as Code" 

 • Bewezen kostenbesparing voor operationele IT beheersactiviteiten.

Zero Trust IT Security voor Public Cloud

 • Beveiligingstechnieken en services die naadloos integreren in cloud omgevingen.

 • Van perimeter beveiliging naar datacenter gecentraliseerde beveiliging en secure edge ontsluiting voor endpoints

 • COVID-19 Remote Proof werken zonder interruptie voorzien van extra beveiligingsfeatures voor gebruiker en endpoint.

 • Beveiligde ontsluiting van toegang tot het bedrijfsnetwerk ongeacht locatie en apparaat door middel van een SASE (Secure Access Edge) Service. 

 • Door middel van een strict gebruikers-, en applicatie toegangsbeleid CASB (Cloud Access Security Broker) wordt het gebruik van Cloud Based applicaties end-to-end beveiligd. 

Advanced Endpoint Security

Moderne aanvalstechnieken maken het voor de eindgebruiker steeds moeilijker om goed van slecht te onderscheiden en enkel te vertrouwen op een traditionele anti-virus scanner is niet meer voldoende. 
Next Generation Endpoint Security  brengt naast de scanning en remediation technieken, geavanceerde mogelijkheden om systeem-, applicatie en gebruikersgedrag te analyseren en zodoende te analyseren op zogeheten "anomalies".

Door krachtige cloud based sandboxing, wordt onbekende code in een "contained sandbox" getest om zodanig verdict toe te kennen aan de code om deze vervolgens te blokkeren of toestaan.

Onmisbaar voor organisaties die un-managed devices toestaan voor zakelijk gebruik of in "software defined infrastructures".

AVG Healthcheck

Sinds de toepassing van de AVG wet- en regelgeving worden organisaties gedwongen specifieke data, persoonsgegevens wel te verstaan op een juiste manier te verwerken, vast te leggen en  te beveiligen. Door niet juist om te gaan met persoonsgegevens neemt het risico op datalekken toe. Dit kan tot sancties leiden. 
 
De "Autoriteit Persoonsgegevens" ziet er dan ook op toe dat organisaties en bedrijven zich conformeren aan de AVG. Het melden van een datalek is dan ook verplicht. Om de risico's te beperken en de gegevens optimaal te beschermen kunnen binnen het bedrijfsnetwerk beveiligingsmaatregelen worden getroffen op netwerk-, systeem- en gebruikersniveau. 
 
Wij zorgen ervoor dat uw data op de juiste manier wordt beschermd. Wij evalueren periodiek of uw organisatie en bedrijfsnetwerk voldoen aan de AVG en adviseren u welke stappen noodzakelijk zijn om uw data veilig te houden. Met behulp van slimme monitoring, logging en audit systemen kunnen wij u pro-actief informeren over bijv. mogelijke data-breaches.